Nieobecność Rzecznika Konsumentów 12-19.09.2022-1.jpeg