Na drogach powiatu opolskiego ruszyły ogólnopolskie działania „Bezpieczna droga do szkoły”. W okolicach szkół służbę pełnią policjanci ruchu drogowego i prewencji, których głównym zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo szczególnej grupy użytkowników ruchu drogowego - dzieci i młodzieży. Wszystko po to, aby droga do szkoły była bezpieczna.

Rok szkolny 2022/2023 właśnie się rozpoczął. Dla wielu dzieci to czas pierwszego samodzielnego pokonania dystansu do i ze szkoły. Warto więc zadbać o ugruntowanie ich wiedzy o ruchu drogowym. Solidne podstawy, pomoc oraz dobry przykład na pewno dadzą dzieciom większe poczucie bezpieczeństwa.

Przygotowania do „Bezpiecznej drogi do szkoły” opolscy policjanci rozpoczęli już kilkana tygodni dni temu. Kiedy dzieci korzystały z uroków lata, policjanci ruchu drogowego weryfikowali oznakowanie dróg oraz urządzeń ostrzegawczo - zabezpieczających w rejonach szkół. W przypadku, gdy napotkano braki lub nieprawidłowości funkcjonariusze kierowali wnioski do zarządców dróg o ich pilne uzupełnienie lub naprawę. Wszystko po to, by dzieci mogły czuć się jak najbezpieczniej w drodze do szkoły.

Początek roku szkolnego to również czas, by przypomnieć kierowcom, jak ważna jest wzmożona koncentracja i czujność w rejonach szkół. Stąd działania policjantów komendy miejskiej, których celem jest reagowanie na wykroczenia popełniane przez kierujących w rejonie placówek szkolno-przedszkolnych.

Od kilku dni nie ma w powiecie opolskim szkoły czy przedszkola, które nie pozostawałyby pod lupą policjantów. Mundurowi nadzorują przejścia dla pieszych, sprawdzają jak kierowcy wywiązują się z obowiązków wobec pieszych i czy stosują się do przepisów ruchu drogowego. Kontrolują stan techniczny oraz wyposażenie tych pojazdów, którymi opiekunowie dowożą dzieci do szkół. Stan trzeźwości kierowców również jest przedmiotem kontroli. Policjanci przyglądają się, w jaki sposób rodzice przywożą swoje pociechy do szkół i przedszkoli. Zwracają uwagę na obowiązek używania pasów bezpieczeństwa, czy sposób przewożenia dzieci. Najmłodszym dzieciom pomagają w bezpiecznym przejściu przez jezdnię.

Warto pamiętać, że zgodnie z przepisami ruchu drogowego każde dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat - sytuacja ta nie dotyczy strefy zamieszkania, gdzie dzieci mogą swobodnie się poruszać. Przepis ten nie dotyczy też drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Dzieci powinny być przewożone w aucie zgodnie z przepisami.

Na przejściu dla pieszych…

Zgodnie z przepisami każdy pieszy wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Wyjątkiem jest tramwaj: przed tym pojazdem pieszy pierwszeństwo ma tylko wtedy, gdy znajdzie się już na przejściu dla pieszych. Podczas codziennych rozmów warto przypominać dzieciom, że przepisy nie zwalniają pieszych z obowiązku zachowania szczególnej ostrożności podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko oraz korzystania z przejścia dla pieszych. Zabrania się pieszemu wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych.

Należy także uczulać dzieci na fakt, że podczas przechodzenia przez przejście nie można korzystać z telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.