Czy kredyt frankowy może się przedawnić? Kiedy następuje przedawnienie roszczeń frankowiczów?

Wielu frankowiczów, którzy po 2015 roku zostali postawieni przed wizją spłaty wielokrotności swojej transzy kredytowej, postanowiło wejść z bankami na drogę sądową. Bardzo często podnoszone jest tutaj żądanie unieważnienia umowy frankowej. Jak proces ten wiąże się z przedawnieniem kredytu, i kiedy taki stan rzeczy może zaistnieć?

Czy kredyt frankowy może się przedawnić?

Odpowiadając na pytanie, czy kredyt frankowy może się przedawnić, warto w pierwszej kolejności zdać sobie sprawę, że w polskim prawodawstwie przedawnić się może każde roszczenie pieniężne. Nie oznacza to jednak, że zobowiązania kredytowe po jakimś czasie po prostu wygasają, jednak w pewnych przypadkach możemy doprowadzić do takiego "przeterminowania" samodzielnie.
Przedawnienie kredytu frankowego wiąże się bezpośrednio z unieważnieniem umowy kredytowej. Jeśli chcesz wytoczyć proces swojemu bankowi, skonsultuj wcześniej swój kredyt frankowy z kancelarią z Wrocławia (kancelariakredytobiorcy.pl). Każda sprawa jest inna i w przypadku zobowiązań we frankach niezwykle ważne jest, żeby dokładnie przyjrzeć się niuansom swojej umowy, aby dobrać odpowiednie kroki prawne.

Przedawnienie kredytu frankowego a unieważnienie umowy

Tak jak już zostało wspomniane, każdy kredyt może się zgodnie z prawem przedawnić. W przypadku kredytów frankowych dotyczy to zarówno kredytów indeksowanych, jak i denominowanych. Samo przedawnienie wiąże się z uznaniem nieważności umowy frankowej przez sąd. Oznacza to, że kontrakt z bankiem jest nieważny i nigdy nie powinien mieć miejsca. W potocznym ujęciu zwykło się przyjmować, że przedawnienie, czyli w tym przypadku prawo do roszczeń względem banku przez klienta, następuje po 10 latach. Po tym czasie klient może dochodzić swoich praw w sądzie. W przypadku umowy frankowej sprawa wcale nie jest jednak już tak oczywista.

Różne koncepcje odnośnie przedawnienia kredytu frankowego

Jeśli chodzi o moment, w którym Frankowicz może starać się o unieważnienie umowy, to zależy on w dużej mierze właśnie od specyfiki sprawy i tego, jaki był powód dochodzenia swoich praw przed sądem. Według przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, które w takim przypadku dotyczy banku, należy tutaj wskazać zapisy prawa cywilnego z 2018 roku, które mówią o tym, że termin przedawnienia roszczenia z tego tytułu, do dnia 8 lipca 2018 wynosił 10 lat, natomiast od 9 lipca 2018 już tylko 6 lat.
Pojawia się tutaj jednak również aspekt nieuczciwej umowy frankowej i tak zwanych klauzul abuzywnych, które od wielu już lat są podstawą do unieważnienia kredytu. Sprawa jest w tym przypadku nieco bardziej skomplikowana i zakłada się, że w sytuacji, w której kredytobiorca nie zdawał sobie sprawy z nieuczciwości owych klauzul, może ona nabrać biegu po 6 lub 10 latach, natomiast istnieje także koncepcja, która mówi, że termin przedawnienia roszczeń banku względem kredytobiorcy powinien liczyć się od dnia, w którym Frankowicz złożył do banku stosowne zażalenie.