Czy meldunek przy zatrudnieniu obcokrajowca jest obowiązkowy? Jakie kary dla pracodawcy?

Odkąd z roku na rok, w Polsce zaczęło przybywać obcokrajowców, coraz częściej zaczęto także rozważać kwestie związane z meldunkiem. Jak wygląda to od strony prawnej? Czy zatrudniając obcokrajowca w firmie, musi mieć on meldunek? Czy za jego brak są jakieś kary dla pracodawców?

  • Obowiązek meldunkowy obcokrajowców – jakie jest prawo?
  • Czemu służy obowiązek meldunkowy obcokrajowców?
  • Co grozi za brak meldunku dla obcokrajowca?
  • Czy pracodawcy grozi kara za brak meldunku pracownika?

Obowiązek meldunkowy obcokrajowców – jakie jest prawo?

Obowiązek meldunkowy związany jest z przepisami prawnymi, które mówią wprost, że każdy, kto mieszka w Polsce, musi być oficjalnie zameldowany, z zaznaczeniem miejsca zamieszkania. W praktyce dotyczy to przede wszystkim obcokrajowców, ponieważ w przypadku obywateli polskich, obowiązek ten nie jest pilnowany. Bardziej restrykcyjnie przestrzegane jest to jednak wobec cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski, między innymi za pracą i chcą tu zamieszkać na dłuższy czy krótszy czas. Dokładniej obowiązek meldunkowy w 2022 roku sprawdzają prawnicy z lexadvena.com, podając, że obywatel UE, który planuje pobyt dłuższy niż 3 miesiące, ma na zameldowanie 30 dni od daty przybycia do Polski. Nieco inaczej wygląda to w przypadku pozostałych cudzoziemców.

Czemu służy obowiązek meldunkowy obcokrajowców?

Z założenia, sam obowiązek meldunkowy miał jeden ważny cel i służył on przede wszystkim ewidencji miejsca zamieszkania. Chodzi przede wszystkim o to, że w razie konieczności można potwierdzić, że dana osoba znajduje się w miejscu pobytu, jest jednocześnie w miejscu zameldowania. W przypadku cudzoziemców ma to jeszcze jeden cel – bezpieczeństwo. Dzięki wiedzy o tym, gdzie zamieszkują obywatele innych krajów, możliwe jest kontrolowanie ich przepływu, a także ochrony państwa.

Co grozi za brak meldunku dla obcokrajowca?

Jeżeli obcokrajowiec się nie zamelduje i nie poda oficjalnego miejsca zamieszkania, w razie, gdyby go na tym przyłapano, może czekać go kara. W zależności od sytuacji będzie to albo zwykła nagana wraz z pouczeniem, by jak najszybciej dopełnił formalności, albo konieczne będzie zapłacenie grzywny. Zakres kary pieniężnej jest ma dosyć szerokie widełki i może wynieść od 20 złotych to nawet 5 tys. złotych.

Czy pracodawcy grozi kara za brak meldunku pracownika?

Właściwie kwestia meldunku w stosunku do obowiązków pracodawcy nigdzie nie została poruszona. Jeżeli zatrudnia on obcokrajowca, musi przestrzegać wielu przepisów, w tym obowiązkowego zgłoszenia do ZUSu oraz udowodnić, że zatrudnia pracownika legalnie i posiada odpowiednie dokumenty, w tym te uprawniające do pobytu w kraju i legalnej pracy. To, czy cudzoziemiec posiada meldunek, nie należy do jego obowiązków, choć teoretycznie o tę kwestię powinien zweryfikować. Nie przewidziano jednak żadnych kar dla pracodawców, gdyby obowiązek ten nie został dopełniony.

Poza tym, posiadanie zaświadczenia meldunkowego ma o tyle duże znaczenie, iż przydaje się ono właśnie przy spełnianiu wielu formalności urzędowych. Dzięki niemu możliwe jest ubieganie się o pesel, czy właśnie rejestracja w ZUS i NFZ. W zakładzie pracy powinno się więc o takie dane poprosić przyszłego pracownika. Bez tego nie spełni się innych obowiązków, a to już może wiązać się z ewentualną karą pieniężną. Do obowiązków pracodawcy i w jego interesie własnym należy dopilnować, by nie było żadnych braków w dokumentacji.