Nieobecność Rzecznika Konsumentów 28-29.11.2022.jpeg