Opolski oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i nasze Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zachęcają do udziału projekcie Rehabilitacji Kompleksowej.

Do kogo jest skierowany projekt? Kompleksowa rehabilitacja to program przekwalifikowania zawodowego kierowany do:

- osób, które chcą być aktywne zawodowo, ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia

- osób z niepełnosprawnością, które wskutek doznanego urazu lub choroby w różnych okresach życia straciły zdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie

- osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie funkcjonowały na rynku pracy i nie mają kwalifikacji zawodowych

Dla przykładu, kryteria kwalifikacji do projektu spełniają:

- osoby po wypadkach z niepełnosprawnością ruchową wykonujące zawody wymagające tej sprawności m.in. – pracownicy budowlani, kierowcy, kelnerzy/barmani, sprzedawcy.

- osoby chorujące przewlekle u których choroba uniemożliwia dotychczasową pracę, m.in. – cukrzycy, chorzy onkologiczne po amputacjach, chorzy z chorobami neurologicznymi ograniczającymi sprawność.

- osoby niepełnosprawne od dzieciństwa/od urodzenia, które nie mają kwalifikacji zawodowych albo dotychczasowe kwalifikacje nie umożliwiają im pracy w wyuczonym zawodzie.

Jakie warunki musi spełniać kandydat na uczestnika projektu?

> zakończone leczenie/rehabilitacja szpitalna, ustabilizowany stan zdrowia. Nie jest wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, możliwy jest dostęp dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

> brak możliwości wykonywania dotychczasowego zawodu ze względu na stan zdrowia

> osoba musi zadeklarować chęć podjęcia zatrudnienia.

• Zdolność do podjęcia zatrudnienia w wymiarze co najmniej 0,5 etatu, po odbyciu procesu rehabilitacji kompleksowej.

Jak przebiega rehabilitacja kompleksowa?

Projekt realizowany jest w Ośrodkach Rehabilitacji Kompleksowej równolegle w trzech modułach:

• zawodowym: mającym na celu ułatwienie osobie z niepełnosprawnościami uzyskania nowego zawodu i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia.

• psychospołecznym: mającym na celu przywrócenie motywacji uczestnika projektu do powrotu do pracy, i przygotowanie go do uczestnictwa w życiu społecznym.

• medycznym: mającym na celu przywrócenie utraconych funkcji lub ich odtworzenie w jak największym, możliwym do osiągnięcia, stopniu.

W efekcie uczestnicy uzyskują nowe kwalifikacje zawodowe, które poprawiają ich status na rynku pracy pozwalając na uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Udział w projekcie wiąże się z 4-6 miesięcznym pobytem w Ośrodku Rehabilitacji Kompleksowej. Rehabilitacja Kompleksowa rozpoczyna się od dokładnej oceny przez specjalistów – lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostaje Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Obecnie w Polsce funkcjonują 3 takie ośrodki: w Grębiszewie (woj. mazowieckie), w Nałęczowie (woj. lubelskie), w Wągrowcu (woj. wielkopolskie).

Uczestnik będzie miał prawo do wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy i psychologa także po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Rehabilitacja kompleksowa jest bezpłatna.

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu:

(77) 88 72 026

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona: rehabilitacjakompleksowa.pfron.org.pl