Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

RODO, czyli jak przetwarzać dane osobowe

Gromadzenie i przechowywanie danych osobowych klientów automatycznie stwarza na przedsiębiorcy obowiązek ich prawidłowej ochrony, który wynika z Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Działania chroniące dane osobowe mają przede wszystkim zabezpieczyć je przed ujawnieniem ich osobom postronnym. Jakie działania należy wdrożyć, aby prawidłowo przetwarzać dane osobowe? Przeczytaj najważniejsze informacje biznesowe na ten temat.

Dane osobowe, to wszystkie informacje, które mogą umożliwić identyfikację danej osoby, a więc jest to imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania. Do szczególnych informacji należą dane wrażliwe, które mogą dotyczyć np. stanu zdrowia danej osoby i podlegają one szczególnej ochronie. RODO jest zbiorem przepisów, które są jednolite wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Podstawowym zadaniem przedsiębiorcy jest stworzenie procedur, które zadbają o prawidłowe przetwarzanie danych oraz ich zabezpieczenie. Opracowana procedura powinna informować o sposobie zabezpieczenia danych, osobach, które mają do nich dostęp oraz rozwiązaniach, które powinny zostać wdrożone, gdy dane osobowe dostaną się w niepowołane ręce.

Ważne jest również poinformowanie klienta o przetwarzaniu jego danych i sposobie ich gromadzenia, na co niezbędne jest uzyskanie zgody i jej przechowywanie. W informacji o RODO musi znaleźć się również zapis o tym, że klient ma możliwość wycofania swojej zgody i dostępu do danych.