Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Regres ubezpieczeniowy – co warto wiedzieć?

Są takie sytuacje, w których towarzystwo ubezpieczeniowe może wystąpić z regresem. Dla ubezpieczającego pojazd oznacza to spory wydatek, który nierzadko stanowi zaskoczenie. Sprawdź, na czym to polega i dowiedz się, co zrobić w przypadku otrzymania pisma z wezwaniem do zapłaty.

Niektórzy właściciele aut, będący jednocześnie sprawcami zdarzenia drogowego, czasem mogą otrzymać pismo od ubezpieczyciela wzywające do zapłaty. Niejednokrotnie jest to ogromne zaskoczenie, ponieważ to właśnie polisa OC ma zapewnić finansowe wsparcie w takich przypadkach.

Regres ubezpieczeniowy, czyli co?

Mianem regresu ubezpieczeniowego określa się sytuację, w której towarzystwo ubezpieczeniowe występuje z roszczeniem do ubezpieczającego i wzywa go do uregulowania należności za odszkodowanie wypłacone osobie pokrzywdzonej.

Nie należy jednak obawiać się, że o wysłaniu pisma z żądaniem zapłaty decyduje „widzimisię” ubezpieczyciela. Kwestie te dokładnie regulują przepisy. Zgodnie z ustawą, regres ubezpieczeniowy dotyczy tych szkód, które:

  • zostały wyrządzone umyślnie i celowo
  • zostały wyrządzone przez kierowcę będącego pod wpływem alkoholu / środków odurzających
  • były spowodowane autem pochodzącym z kradzieży lub zdobytym na skutek popełnionego przestępstwa,
  • spowodowała osoba nieposiadająca uprawnień do kierowania samochodem.

Ponadto regres może zostać nałożony wówczas, gdy sprawca zdarzenia zbiegł z miejsca wypadku.

Więcej informacji na temat działania regresu ubezpieczeniowego można przeczytać w artykule dostępnym pod adresem: https://rankomat.pl/samochod/regres-ubezpieczeniowy-wszystko-co-powinienes-o-nim-wiedziec.

Gdy ubezpieczający otrzymuje wezwanie do zapłaty…

Wezwanie do zapłaty nierzadko wiąże się ze sporym zaskoczeniem – także wtedy, gdy kierowca ma świadomość np. swojej ucieczki z miejsca zdarzenia. Nie wszyscy bowiem mają świadomość, że ubezpieczyciel ma prawo żądać zwrotu wypłaconego odszkodowania.

Jeżeli więc ubezpieczający otrzyma pismo i – jak się okazuje – jest niewinny, wówczas nie musi godzić się na uregulowanie należności. W takiej sytuacji należy złożyć odwołanie, wyjaśniając swoją sytuację.

Niekiedy zdarza się, że ubezpieczyciel skieruje sprawę do sądu. W takim przypadku możesz być na wygranej pozycji, ponieważ to towarzystwo ubezpieczeniowe ma obowiązek udowodnić twoją winę. Jeżeli dysponujesz dowodami, możesz zakwestionować okoliczności, na które wskazuje towarzystwo ubezpieczeniowe.

Regres a brak ważnego OC

Jak pokazują statystyki, najczęstszymi przypadkami dochodzenia roszczeń jest brak ważnego ubezpieczenia komunikacyjnego. W takiej sytuacji odszkodowanie wypłaca Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, zaś od sprawcy domaga się zwrotu należności.

Jeżeli więc chcesz uniknąć takiej sytuacji, wykup nawet najtańsze ubezpieczenie OC, np. za pośrednictwem serwisu https://rankomat.pl. Znajdziesz tam łatwy w obsłudze kalkulator, dzięki któremu szybko i wygodnie poznasz wysokość składek od poszczególnych ubezpieczycieli. Wystarczy wybrać najtańszą, aby uniknąć ewentualnego regresu ubezpieczeniowego za brak ważnego OC w momencie spowodowania zdarzenia drogowego.