Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Projekty realizowane przy współpracy z czeskimi policjantami wpisały się już w tradycję działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na pograniczu. Tym razem policjanci z Opola spotkali się z seniorami i uczyli, jak postępować w przypadku zaginięcia. Celem przedsięwzięcia była poprawa skuteczności działań w poszukiwaniu osób zaginionych, a seniorzy niewątpliwie należą do wysokiej grupy ryzyka.

W miniony czwartek (20 lutego), w Domu Dziennego Pobytu ,,Nad Odrą” w Opolu, policjanci z komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszem operacyjnym z komendy wojewódzkiej zajmującym się poszukiwaniami osób, spotkali się z seniorami i rozmawiali o zagrożeniach związanych z zagubieniem się nie tylko na pograniczu polsko - czeskim. Skuteczna edukacja seniorów jest niezmiernie ważna. Starsze osoby należą bowiem do grupy społecznej najbardziej narażonej na tego typu zagrożenia. Nie wystarczy przestrzegać, ale należy uczyć jak postępować w sytuacji zagrożenia.

W kompleksach leśnych często możemy spotkać seniorów na grzybobraniu lub po prostu spacerujących. Coraz częściej też słyszymy, że spacerowicze pochłonięci zbieraniem runa leśnego nie powrócili z lasu i nie ma z nimi kontaktu. Każdego roku policjanci na terenie całej Polski otrzymują tego typu zgłoszenia. W najlepszym przypadku osoby takie znajdują się w przeciągu kilku godzin, a czasem kilku minut. Niestety mimo wielkiego zaangażowania policjantów, którzy często szukają zagubionych osób w porach nocnych, takowe odnajdują się wycieńczone nawet po kilku dniach. Aby uniknąć tego typu sytuacji policjanci apelowali podczas spotkania z opolskimi seniorami o to, by zachować ostrożność i rozsądek podczas takich wędrówek po lesie.

W ramach realizacji projektu przygotowano dwujęzyczne materiały profilaktyczne, które mundurowi rozdali seniorom. Broszury zawierają wskazówki jak postępować w przypadku zaginięcia osoby, a podręczna latarka może okazać się przydatna w odnalezieniu drogi do domu.

 

  • policjant z KMP <a href=Opole rozmawia z seniorami o poszukiwaniach osób zaginionych na pograniczu polsko- czeskim. Działania w ramach projektu." />
  • policjant z KMP <a href=Opole rozmawia z seniorami o poszukiwaniach osób zaginionych na pograniczu polsko- czeskim. Działania w ramach projektu." />
  • policjant z KMP <a href=Opole rozmawia z seniorami o poszukiwaniach osób zaginionych na pograniczu polsko- czeskim. Działania w ramach projektu." />
  • policjant z KMP <a href=Opole rozmawia z seniorami o poszukiwaniach osób zaginionych na pograniczu polsko- czeskim. Działania w ramach projektu." />