Opole ogłasza nabór wniosków na dotacje do usuwania azbestu
W odpowiedzi na zapotrzebowanie mieszkańców, nasze miasto uruchamia program dotacyjny skierowany na usuwanie azbestu. Inicjatywa ta wpisuje się w długofalowy plan, mający na celu poprawę jakości życia i ochronę środowiska.
  1. Ogłoszono nabór wniosków o dotacje na usuwanie azbestu.
  2. Upoważnieni do składania wniosków są zarówno osoby prywatne, jak i różne organizacje.
  3. Dotacje pokrywają koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu.
  4. Ostateczny termin składania wniosków to 31 maja 2024 roku.

W ramach przyjętego przez Radę Miasta planu, który przewiduje stopniowe usuwanie azbestu do roku 2032, mieszkańcy mają teraz możliwość uzyskania finansowego wsparcia na pokrycie kosztów związanych z demontażem, transportem oraz bezpiecznym unieszkodliwianiem materiałów zawierających azbest. Warto zaznaczyć, że dotacje nie obejmują kosztów zakupu nowych pokryć dachowych.

Kwalifikowani do ubiegania się o dotacje to nie tylko właściciele nieruchomości, ale także rolnicy, spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki sektora finansów publicznych, a nawet kościoły i związki wyznaniowe. Każdy, kto posiada na swojej nieruchomości materiały zawierające azbest, może skorzystać z tej okazji do ich bezpiecznej eliminacji.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Obywatela lub w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, gdzie dostępne są niezbędne formularze. Po terminie ostatecznym, jakim jest 31 maja 2024 roku, żadne wnioski nie będą już przyjmowane. W razie dodatkowych pytań związanych z naborami, mieszkańcy mogą kontaktować się z odpowiednim wydziałem pod numerem telefonu 77 45 11 910.

Ta inicjatywa jest nie tylko krokiem ku zdrowszemu i bezpieczniejszemu środowisku, ale również okazją dla mieszkańców do podjęcia ważnych działań na rzecz ochrony własnego zdrowia oraz naturalnego otoczenia. Zachęcamy do skorzystania z dostępnych środków i wsparcia miasta w tej ważnej kwestii.


Według informacji z: UM Opole