Zgodnie z ustawą Prawo oświatowe i terminarzem postępowania rekrutacyjnego, przedstawiamy dziś listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na zajęcia prowadzone przez Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu w roku szkolnym 2019/20.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych znajduje się w załączniku poniżej, natomiast lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia zostanie opublikowana 24 czerwca.

Dwa tygodnie później - 8 lipca - rozpocznie się postępowanie uzupełniające, w którym będą mogli wziąć udział także kandydaci spoza Opola. Wnioski o przyjęcie na zajęcia będzie można składać do 26 lipca.

Pozostałe szczegóły znaleźć można w regulaminie rekrutacji (załącznik poniżej).