Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 31
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia UPAŁ/2
Obszar województwo opolskie/ powiat Opole
Ważność (cz. urz.) od godz. 12:00 dnia 10.06.2019 r. do godz. 20:00 dnia 13.06.2019
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 33°C. Temperatura minimalna w nocy od 18°C do 20°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 90%
Uwagi Brak

Źródło informacji:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu