korekta, plan, dokumenty, pismo, kwestionariusz, pisać, konsultacje

Korekta nr 3 Rocznego Planu Konsultacji na 2019 rok

Działając na podstawie § 17 ust. Uchwały nr LXVII/1267/18 Rady Miasta Opola z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Opola (Dz. Urz.Woj. Opolskiego z 2018 r. poz. 2442);

Prezydent Miasta Opola podaje do publicznej wiadomości zmiany w Rocznym Planie Konsultacji na 2019 rok.

Zmiany polegają na:

  • wykreśleniu z planu konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola na zadania z zakresu ochrony środowiska
  • zmianie terminu konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Miasta Opola w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola” na lipiec – sierpień
  • dodaniu do planu konsultacji projektu dokumentu pn. :Strategia Rozwoju Opola do 2030 r.“
  • dodaniu do planu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia strefy cen (stawki taryfowe) obowiązującej przy przewozie osób i ładunków taksówkami,
  • dodaniu do planu konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia cen maksymalnych obowiązujących przy przewozie osób taksówkami na terenie Miasta Opola,
  • dodaniu do planu konsultacji projektu uchwały w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla przedsiębiorców osobiście wykonujących przewozy drogowe taksówką na terenie miasta Opola lub kierowców przez nich zatrudnionych,
  • dodaniu do planu konsultacji projektu uchwały w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie miasta Opola.