Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W miniony weekend (11-12 maja) w filii MDK przy ul. Targowej odbyły się wojewódzkie eliminacje 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych.

Jury w składzie: Zuzanna Moczek, Jacek Jabrzyk i Grzegorz Stawiak, po wysłuchaniu wszystkich uczestników konkursu, postanowiło: 

w Turnieju Recytatorskim młodzieży szkół ponadgimnazjalnych:

 • nie przyznawać nagród
 • wyróżnić Annę Hassinger i Zuzannę Wieczosek

w Turnieju Recytatorskim dorosłych:

 • I miejsce przyznać Markowi Smolińskiemu

w Turnieju Poezji Śpiewanej:

 • I miejsce przyznać Szymonowi Butorowi
 • II miejsce przyznać Kindze Janczar
 • III miejsce przyznać Katarzynie Serafin
 • wyróżnić Natalię Cwajnę

w Turnieju Teatrów Jednego Aktora:

 • I miejsce przyznać Agnieszce Rajdzie
 • II miejsca nie przyznawać
 • III miejsce przyznać Aleksandrze Maślańczyk
 • wyróżnić Dagmarę Kocik

w Turnieju „Wywiedzione ze słowa”:

 • nie przyznawać nagród i wyróżnień.

Ponadto, Jury postanowiło zakwalifikować do turniejów finałowych 64. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego:

 • w Turnieju Recytatorskim: Annę HassingerMarka Smolińskiego i Zuzannę Wieczosek;
 • w Turnieju Poezji Śpiewanej: Szymona Butora, natomiast Kingę Janczar, Katarzynę Serafin i Natalię Cwajnę zgłosić do dodatkowej kwalifikacji na podstawie nagrań;
 • w Turnieju Teatrów Jednego Aktora: Agnieszkę Rajdę, natomiast Aleksandrę Maślańczyk zgłosić do dodatkowej kwalifikacji na podstawie nagrania.

Wszystkim uczestnikom eliminacji serdecznie dziękujemy, laureatom gratulujemy, a zakwalifikowanym finalistom życzymy powodzenia w ostatnim etapie konkursu.