Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Integracja

Prezydent Miasta Opola uprzejmie informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji przez organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty zadań publicznych z zakresu promocji i organizacji wolontariatu – organizacja i prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu.

W załączeniu szczegóły.