Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Informujemy, że budynek wysokich technologii IT znalazł się wśród najlepszych 25 inwestycji komunalnych w Polsce! Kolejnym etapem konkursu jest m.in. głosowanie internetowe, do którego serdecznie zachęcamy!
Link do głosowania: https://www.portalsamorzadowy.pl/konkurs/top-inwestycje-komunalne-2019,48/budynek-wysokich-technologii-it-w-opolu,1673/

Park Naukowo – Technologiczny w Opolu Sp. z o.o. jest Instytucją Otoczenia Biznesu czyli podmiotem non-profit, który wspomaga prowadzenie działalności gospodarczej w szerokim zakresie. Spółka została powołana Aktem Założycielskim 8 listopada 2012 roku przez Prezydenta Miasta Opola. Gmina Miasto Opole jest 100% udziałowcem spółki. PNT w Opolu jest miejscem współpracy nauki i biznesu, stwarza możliwość poszukiwania i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych na styku tych dwóch światów. Tworzy również korzystne warunki dla rozwoju gospodarczego i naukowego miasta Opola oraz całego regionu poprzez pomoc już istniejącym, jak również nowo powstającym inicjatywom. Spółka jest platformą współpracy dla środowisk biznesowych i naukowych, pośrednio tworzy nowe miejsca pracy dla wykształconych na opolskich uczelniach młodych ludzi. Dzięki utworzeniu Parku proinnowacyjne opolskie firmy uzyskują dostęp do specjalistycznych laboratoriów badawczych, zaawansowanego środowiska teleinformatycznego, pomieszczeń biurowych o wysokim standardzie oraz wszelkiej innej niezbędnej infrastruktury i usług koniecznych do prowadzenia działalności, z korzyścią dla społeczności lokalnych miasta i regionu.

Projekt docelowej infrastruktury Parku podzielony został na kilka etapów. Pierwszą fazą była budowa dwóch obiektów: obiektu inkubatora przedsiębiorczości wraz z budynkiem laboratoryjno-doświadczalnym. W drugiej fazie oddany do użytku został Budynek Wysokich Technologii IT (przedmiot zgłoszenia). Obecnie w realizacji jest trzeci etap rozbudowy z powstającym Budynkiem Wdrożeniowym z halami przemysłowymi przeznaczonymi na cele wdrożeniowo-prototypowe wraz z infrastrukturą techniczną i powierzchnią biurową. Najważniejszym elementem budynku jest serwerownia zlokalizowana na pierwszym poziomie – Centrum Przetwarzania Danych z certyfikatem TIER III.

W obiekcie zastosowano innowacyjne systemy chłodzenia (pełna wentylacja mechaniczna i klimatyzacja), a także szereg systemów bezpieczeństwa, stawiając jakość centrum danych na bardzo wysokim poziomie. Wnętrze serwerowni wyposażono w energooszczędny system chłodzenia oraz nowoczesny układ gaszenia pożarów za pomocą neutralnego gazu. Każdy z elementów mających wpływ na działanie serwerowni jest zdublowany, co daje pewność ciągłości działania oraz jeden z najwyższych stopni niezawodności. Budynek posiada dwie niezależne linie światłowodowe, dwie niezależne linie energetyczne i transformatory, a także agregaty prądotwórcze o mocy 2×630 Kw będące w stanie samodzielnie zasilać urządzenia nawet w przypadku poważnej awarii prądu.