Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Obrady VI sesji Rady Miasta Opola odbędą się w dniu 28 lutego 2019 r. w sali nr 312 im. Karola Musioła w opolskim ratuszu, a rozpoczną się o godz. 10.oo

Transmisja z Sesji Rady Miasta [na żywo]

Więcej informacji:

https://www.opole.pl/vi-sesja-rady-miasta-opola-28-lutego-2019-r/