Happening "Festiwalowy Most" [galeria zdjęć]

Prezydent Miasta Opola ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2019 roku – II edycja.

Wnioski proszę składać za pomocą Generatora ofert: https://opole.engo.org.pl/konkursy-trwajace

Termin składania wniosków i potwierdzeń upływa dnia 18 marca 2019r. godz. 15.30

Szczegóły konkursu w załącznikach.