konkurs

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Komenda Miejska Policji w Opolu, serdecznie zaprasza dzieci uczestniczące w zajęciach organizowanych na terenie miasta Opola w okresie wakacyjnym (m.in. przez placówki wsparcia dziennego, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, AZS KU Politechniki Opolskiej, itp.) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pn. „Bezpieczne wakacje”.

Głównym celem konkursu jest: promowanie bezpiecznych zachowań wśród dzieci, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa osobistego oraz kształtowanie zasad postępowania w sytuacjach niebezpiecznych, wskazywanie sposobów zdrowego i aktywnego spędzania czasu wolnego w okresie wakacji, przedstawienie własnych przeżyć wakacyjnych.

Prace konkursowe należy składać w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Opolu, przy ul. Powolnego 1, bądź w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, ul. Budowlanych 4 pok. 14, z dopiskiem „KONKURS WAKACYJNY”.

Metoda wykonywania prac: format A4, technika wykonania prac – kredka, farba, wyklejanka.

Dla najlepszych prac plastycznych przewidziano atrakcyjne nagrody rzeczowe. Termin składania prac konkursowych upływa w dniu 29 sierpnia 2019 roku.