Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Zabierz głos w sprawie organizacji ruchu na Starym Mieście [ankieta]

Odpowiadając na postulaty mieszkańców oraz restauratorów, wzorem wielu polskich miast, takich jak Toruń oraz Łódź, Urząd Miasta Opola rozpoczyna działania związane z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu na obszarze Starego Miasta.
Celem tych zmian będzie:

 • rozszerzenie strefy przyjaznej dla pieszych i rowerzystów,
 • ograniczenie niskiej emisji w centrum miasta (głównie w obszarze, gdzie zlokalizowane są ogródki letnie),
 • stworzenie jeszcze lepszych warunków dla rozwoju działalności restauracyjnej (powstanie nowych ogródków letnich),
 • zwiększenie dostępności i atrakcyjności turystycznej Opola,
 • ograniczenie ruchu „tranzytowego” (skracanie drogi przez kierowców ulicami Starego Miasta).

W pierwszym etapie zmian zostanie wprowadzona Strefa zamieszkania na obszarze wyznaczonym ulicami: Koraszewskiego, Rynek, Książąt Opolskich oraz Krupniczej.

Na wskazanym obszarze będą obowiązywać szczególne zasady ruchu określone w przepisach drogowych, w tym m.in:

 • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
 • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
 • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
 • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu,
 • wewnątrz strefy zamieszkania wszystkie skrzyżowania są skrzyżowaniami równorzędnymi, obowiązuje zasada „prawej ręki”,
 • wyjazd ze strefy zamieszkania na drogę to włączenie się do ruchu, kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Po zmianach w organizacji ruchu na wymienionych ulicach będzie dostępnych dla kierowców łącznie 50 miejsc parkingowych, w tym 5 dla osób niepełnosprawnych. Plan zakłada przeznaczenie miejsc parkingowych na północnej pierzei Rynku (naprzeciw Urzędu Stanu Cywilnego) na działalność gastronomiczną – ogródki restauracyjne. Pozostaną do dyspozycji miejsca parkingowe od strony Ratusza.

Zmiany wejdą w życie po zebraniu opinii mieszkańców. W tym celu Urząd Miasta Opola uruchamia ankietę internetową, która potrwa od 18 marca 2019 r. od godz. 10:30 do 25 marca 2019 r. do godz. 15:30.


Ankieta dostępna jest pod poniższym linkiem: