Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Komenda Miejska Policji w Opolu w dniu 14 marca 2019 r. w sali 312 im. Karola Musioła w Opolskim Ratuszu zorganizowali konferencję dot. przeciwdziałania narkomanii, skierowaną do nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych oraz osób pracujących z rodzinami.

Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy obserwatorami zmieniającego się podejścia do problemu profilaktyki uzależnień. Wraz z pojawieniem się na rynku „nowych narkotyków”, zmienia się spojrzenie na klasyczne metody zapobiegania zażywaniu narkotyków zwłaszcza przez dzieci i młodzież. Jak wynika z Raportu Gminnego dotyczącego problemu narkotyków i narkomanii na terenie miasta Opola pierwsze doświadczenia z narkotykami mają za sobą osoby w wieku 14 – 15 lat. Ciekawość jest pierwszym powodem sięgania po narkotyki, dlatego należy działać tak, aby „zobojętnić” narkotyki w oczach dzieci i młodzieży. Już w najmłodszych klasach szkół podstawowych działania profilaktyczne winny się opierać przede wszystkim na strategiach związanych ze wzmacnianiem umiejętności życiowych, głównie w obszarze radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach i budowania satysfakcjonujących relacji z innymi.

Celem konferencji było zapoznanie uczestników z problematyką zagrożenia narkotykami w okresie szkolnym – poznanie tego zagadnienia od strony psychologicznej, społecznej i prawnej. Konferencja była okazją do zgłębienia wiedzy nt. zagrożeń związanych z używaniem narkotyków oraz innych substancji psychoaktywnych, a zarazem integracją środowisk związanych z profilaktyką narkotykową.

Podczas konferencji zostały również przekazane Komendzie Miejskie Policji w Opolu materiały profilaktyczno edukacyjne („Dopalacze – kompendium wiedzy dla rodziców, „Dopalacze – kompendium wiedzy dla specjalistów), narkotesty oraz alkotesty, 3 zestawy wyposażenia walizek profilaktycznych, zakupione ze środków Urzędu Miasta Opola.

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w konferencji oraz owocną dyskusję.