Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 21
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu
Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/1
Obszar województwo opolskie – powiat Opole
Ważność (cz. urz.) od godz. 21:00 dnia 15.03.2019 r. do godz. 11:00 dnia 16.03.2019 r.
Przebieg Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 85 km/h, z zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak

Źródło informacji:
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy
Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu