Konkurs plastyczny
Przedszkolaki z Opolszczyzny mają szansę wykazać się swoimi talentami plastycznymi w konkursie pod hasłem "Bezpieczny Przedszkolak". Organizatorzy konkursu zachęcają do kreatywnego podejścia i ukazania w pracach tematyki związanej z bezpieczeństwem oraz zdrowym spędzaniem wolnego czasu.
  1. Konkurs trwa do 18 czerwca 2024 roku.
  2. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie pięć prac.
  3. Zwycięska praca znajdzie się na okładce książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”.
  4. Książeczka będzie dystrybuowana w nakładzie 10 000 egzemplarzy.

Konkurs "Bezpieczny Przedszkolak" jest organizowany przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, przy wsparciu Opolskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz Fundacji Pro-Lege w Opolu. Inicjatywa ta ma na celu promowanie bezpiecznych zachowań wśród najmłodszych oraz zachęcanie dzieci do aktywnego i zdrowego trybu życia.

Tematyka prac powinna obejmować aspekty związane z bezpieczeństwem oraz zdrowym spędzaniem czasu wolnego. Każde przedszkole z województwa opolskiego może zgłosić maksymalnie pięć prac swoich podopiecznych. To doskonała okazja dla dzieci, aby poprzez sztukę wyrazić swoje pomysły i refleksje na temat bezpieczeństwa.

Najlepsza praca zostanie wyróżniona poprzez umieszczenie jej na okładce książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”, która zostanie wydana w nakładzie 10 000 egzemplarzy i rozdysponowana wśród przedszkolaków z regionu. Jest to nie tylko prestiżowe wyróżnienie, ale także świetny sposób na promocję przedszkola i rozwijanie kreatywności dzieci.

Konkurs potrwa do 18 czerwca 2024 roku, więc jest jeszcze trochę czasu na przygotowanie i zgłoszenie prac. Organizatorzy zachęcają wszystkie przedszkola do aktywnego udziału i wspólnego promowania bezpieczeństwa wśród najmłodszych.


Na podst. Policja Opole