Spotkanie władz powiatu z burmistrzami na temat funduszy UE
Nowa kadencja, nowe możliwości – spotkanie władz powiatu z przedstawicielami gmin

W ramach pierwszego po wyborach spotkania, władze Powiatu omówiły z wójtami i burmistrzami kluczowe kwestie dotyczące rozwoju lokalnej infrastruktury. Starosta Henryk Lakwa, wicestarosta Leonarda Płoszaj oraz członek Zarządu Powiatu Bartosz Wajman zaprezentowali plany związane z nadchodzącym naborem wniosków na fundusze europejskie.

  1. Podjęcie rozmów o nowych inwestycjach infrastrukturalnych.
  2. Omówienie możliwości dofinansowania budowy dróg pieszych i rowerowych.
  3. Współpraca na linii powiat - gminy w kontekście zbliżających się naborów wniosków.
  4. Zaplanowanie strategicznych kierunków rozwoju lokalnej infrastruktury.

W trakcie spotkania szczególnie dużo uwagi poświęcono planom budowy infrastruktury pieszo-rowerowej, co stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby mieszkańców naszego powiatu. Inwestycje te mają za zadanie nie tylko zwiększyć komfort życia lokalnej społeczności, ale także przyczynić się do poprawy stanu środowiska poprzez promowanie zdrowszych form mobilności.

Współpraca pomiędzy władzami powiatu a gminami ma kluczowe znaczenie dla efektywnego wykorzystania dostępnych środków europejskich. Obydwa szczeble administracji podkreślają, że jedynie przez zgodne działania można osiągnąć znaczące efekty, które będą służyły wszystkim mieszkańcom.

Takie spotkania jak to, są fundamentem dla przyszłych inicjatyw, które mogą znacząco wpłynąć na jakość życia w naszym powiecie. Z niecierpliwością oczekujemy na pierwsze efekty wspólnych działań, które będą widoczne w przestrzeni naszego powiatu.


Źródło: Starostwo Powiatowe w Opolu