Przebudowa drogi w Chrząstowicach zakończona. Sukces finansowy inwestycji!
Długo oczekiwane zakończenie przebudowy drogi w Chrząstowicach przynosi ulgę mieszkańcom, zwiększając bezpieczeństwo i komfort korzystania z infrastruktury lokalnej. Projekt, który znacząco przekształcił lokalny krajobraz komunikacyjny, nie tylko poprawił warunki dojazdu, ale także zintegrował społeczność dzięki nowemu ciągu pieszo-rowerowemu.
  1. Przebudowa drogi powiatowej w Chrząstowicach zakończona sukcesem.
  2. Projekt pochłonął 4,9 mln zł, z czego 95% pokryto z dofinansowania.
  3. Zakres prac obejmował poszerzenie jezdni, budowę ścieżki pieszo-rowerowej oraz kanalizacji deszczowej.
  4. Oddzielenie ruchu pieszych od rowerzystów znacząco poprawi bezpieczeństwo.

Finalizacja prac nad przebudową drogi powiatowej w Chrząstowicach to wydarzenie, na które długo czekali miejscowi. Henryk Lakwa, starosta opolski, nie kryje zadowolenia: Kosztowała 4,9 mln zł, ale udało się zdobyć dofinansowanie na pokrycie 95 procent kosztów inwestycji. To nie tylko dowód na efektywne wykorzystanie środków publicznych, ale i na to, jak bardzo na sercu leży nam dobro mieszkańców.

Prace, które objęły nie tylko poszerzenie i wzmocnienie nawierzchni, ale również realizację ciągu pieszo-rowerowego oraz systemu odprowadzania wód deszczowych, przyniosą znaczące korzyści dla społeczności lokalnej. Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu, podkreśla: Te zmiany mają ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców.

Wyróżniającym elementem projektu jest oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów, co z pewnością przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi. Szczególnie ważne było oddzielenie ruchu pieszych i rowerzystów, dzięki czemu będzie bezpieczniej - mówi Henryk Lakwa. Starosta nie zapomniał również podziękować mieszkańcom Chrząstowic za cierpliwość i wyrozumiałość w trakcie trwania inwestycji.

Zakończenie prac to moment, na który czekali nie tylko mieszkańcy, ale i lokalne władze. Teraz, gdy droga jest już dostępna, pragniemy zaprosić wszystkich do korzystania z nowej infrastruktury, która nie tylko ułatwi codzienne przemieszczanie się, ale także zwiększy bezpieczeństwo na naszych drogach. Cieszymy się, że możemy przekazać do użytku projekt, który stanowi wyraźny znak postępu i dbałości o potrzeby społeczności Chrząstowic.


Starostwo Powiatowe w Opolu