Fotowoltaika dla firmy - czym różnią się zasady rozliczania klientów indywidualnych i przedsiębiorców?

Inwestycje w fotowoltaikę od lat cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem niemal wszystkich uczestników rynku energetycznego – od klientów indywidualnych, przez rolników i przedsiębiorców, również tych prowadzących duże działalności gospodarcze. Czy rozliczenia między zakładami energetycznymi a konsumentami indywidualnymi posiadającymi domowe instalacje fotowoltaiczne a dostawcami prądu i przedsiębiorcami różnią się? Na czym polegają te różnice?

Fotowoltaika dla firmy - możliwości przedsiębiorców

Panele fotowoltaiczne to rozwiązanie, dzięki któremu możliwe jest pozyskiwanie całkowicie darmowej energii elektrycznej. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa jest to zatem system umożliwiający darmowe zasilanie całego osprzętu, jaki niezbędny jest do funkcjonowania działalności. Mając do wyboru dwa rozwiązania OZE - a mianowicie turbina wiatrowa a instalacja fotowoltaiczna - z jakich korzystać mogą przedsiębiorstwa w dzisiejszych czasach, fotowoltaika przedstawia się zdecydowanie korzystniej. Jest łatwo dostępna, nie wymaga spełnienia licznych wymogów i formalności, objęta jest szeregiem benefitów.

Rozliczenia dla przedsiębiorców - co warto wiedzieć?

Rozliczenia z zakładem energetycznym, czyli dostawcę energii elektrycznej w przypadku przedsiębiorców mogą odbywać się na dwa sposoby - w zależności od tego, jaka imstalacja fotowoltaiczna od www.esoleo.pl została zainstalowana w firmie. Jeśli jest to fotowoltaika dla firm o mocy do 50 kWp na jednym przyłączu, instalacja może być rozliczana na takich samych zasadach, na jakich rozliczane są instalacje przydomowe. Instalacje natomiast o wyższej mocy mogą generować zyski dla przedsiębiorstwa. Nadwyżka prądu jest bowiem odbierana przez sieć, a w zamian przedsiębiorstwo otrzymuje zapłatę. Cena sprzedaży prądu jest warunkowana średnimi stawkami kwartalnymi ustalanymi przez URE.

Rozliczenia osób prywatnych - z czego mogą skorzystać właściciele przydomowych instalacji fotowoltaicznych?

Jak wygląda rozliczenie instalacji przydomowych? Właściciele instalacji fotowoltaicznych mocy do 50 kWp są aktualnie rozliczani na zasadach net - billingu. Co to oznacza? Nieskonsumowana przez nich energia elektryczna jest odkupowana przez sieć po cenach ustalanych jako ceny sprzedaży - najczęściej zdecydowanie niższych od cen kupna. Różnice w cenach szacowane są na 20-30 % korzystniejsze dla zakładu energetycznego. Jest to zdecydowanie słabo opłacalny sposób rozliczania, dlatego też przydomowe instalacje fotowoltaiczne i instalacje dla firm o mocy do 50 kWp są coraz częściej uzupełniane o magazyny energii, umożliwiające zwiększenie autokomsumpcji.

Możliwości rozliczeniowe osób prywatnych i firm

Oprócz rozliczeń z dostawcami energii elektrycznej, właściciele fotowoltaiki mogą również prowadzić rozliczenia z fiskusem. Domowe instalacje mogą bowiem stanowić źródło odliczeń podatkowych. W zakresie przedsiębiorstw natomiast możliwe jest skorzystanie z kilku narzędzi. Fotowoltaika może bowiem stanowić źródło kosztów obniżających zysk przedsiębiorstwa (amortyzacja). Część kosztów zakupu może zostać rozliczona w ramach podatku VAT. Przedsiębiorstwo może również zdecydować się na zupełnie inną formę własności fotowoltaiki - wzięcie jej w leasing.

Czy fotowoltaika dla firmy się opłaca?

Przed podjęciem decyzji odnośnie opłacalności fotowoltaiki w danym przedsiębiorstwie należy zatem dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty formalne i finansowe przedsięwzięcia. Szereg czynników bowiem - od możliwości technicznych przedsiębiorstwa po przewidywane możliwości korzystania z odliczeń i benefitów - może zaważyć na opłacalności korzystania z instalacji, a tym samym rentowności całego przedsiębiorstwa. Niewątpliwie jednak przy aktualnym poziomie dofinansowań i wymaganiach dotyczących zmniejszania emisyjności obiektów - inwestycja w fotowoltaikę jest inwestycją opłacalną.

Prowadzenie przedsiębiorstwa daje zdecydowanie więcej możliwości w rozliczeniach zarówno z dostawcami energii, jak i administracją skarbową.