W minione czwartek policjanci ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu włączyli się w wojewódzkie działania pn. „NURD”. W trakcie służby policjanci zwrócili szczególną uwagę na bezpieczeństwo pieszych. Reagowali na popełnione wykroczenia wobec niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pamiętajmy, pieszych na jezdni nie chronią żadne systemy bezpieczeństwa, takie jak karoseria czy pasy, dlatego tak ważne jest zapewnienie im osobistego bezpieczeństwa, szczególnie na przejściach dla pieszych.

W trakcie całodniowych działań policjanci z Opola nałożyli 14 mandatów karnych i 2 razy pouczyli kierujących. Z tej liczby 14 wykroczeń dotyczyło nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącego na to przejście. Takie wykroczenie zagrożone jest mandatem karnym w wysokości 1 500 złotych oraz 15 punktami karnymi. Łączna kwota mandatów wystawionych w związku z działaniami to blisko 25 000 złotych.

Jednak akcja NURD to nie tylko dbałość o właściwe zachowanie kierujących wobec pieszych czy rowerzystów i odwrotnie. Cały czas pracujemy nad zwiększeniem świadomości osób najbardziej narażonych na niebezpieczeństwa na drodze. Rozdajemy odblaski w szkołach, prowadzimy egzaminy na kartę rowerową, przypominamy o zasadach bezpieczeństwa na drodze. W trakcie prowadzonych spotkań omawiamy podstawowe przepisy dotyczące pieszych i rowerzystów.