W najbliższy piątek, 15 września, policjanci ruchu drogowego rozpoczną wzmożone działania kontrolno – prewencyjne. Trzydniowa akcja pn. "UWAGA – Motocyklista’’ obejmie teren całego województwa. Nasze policyjne działania mają na celu ograniczenie liczby kolizji i wypadków drogowych, a tym samym zmniejszenie liczby rannych i zabitych wśród motocyklistów. Podczas służby policjanci ruchu drogowego skupią się na kontrolach przestrzegania ograniczeń prędkości przez motocyklistów, sygnalizowania manewrów, właściwego wyprzedzania, stanu technicznego, stanu trzeźwości oraz posiadania uprawnień do kierowania. Działania potrwają do niedzieli.