- Trzydzieści pięć dotacji na wymianę kopciuchów trafi do wnioskodawców z tegorocznej edycji naszego proekologicznego programu. Starosta Henryk Lakwa i Krzysztof Wysdak, członek Zarządu Powiatu Opolskiego podpisali dziś pierwsze umowy z z trojgiem wnioskodawców. (wkrótce podpisanie kolejnych).

- Nadmienię tylko, że nie wszystkie powiaty udzielają dofinansowania na wymianę pieców węglowych, bo przepisy nie nakładają takiego obowiązku na ten szczebel samorządu, ale mimo trudnej sytuacji finansowej samorządów udało nam się znowu wysupłać pieniądze na ten cel - mówi starosta Henryk Lakwa.

W tym roku pula wynosi 100 tys. zł. Kwoty dotacji to: 3.000 zł – w przypadku podłączenia lokalu mieszkalnego do sieci ciepłowniczej, 3.000 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy do 30 kW, 3.500 zł – w przypadku zakupu kotła o mocy powyżej 30 kW, 3.000 zł – w przypadku zakupu pompy ciepła. Powiat już wcześniej w swoich jednostkach też inwestował w odnawialne źródła energii. Dwoje z wnioskodawców, którzy dziś podpisali umowy na dofinansowanie do wymiany kopciuchów, zainwestują uzyskane wsparcie w pompy ciepła.

Wszystkim co jest związane z udzielaniem ww. dotacji zajmuje się Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Opolu.