Geoforum.pl - największy ogólnopolski portal dotyczący geodezji, który pisze o zmianach, nowościach i innowacjach w tej branży, informuje również o planach Powiatu związanych z utworzeniem cyfrowej ewidencji dróg. To kolejne usprawnienie w obszarze dostępu i wykorzystania danych geodezyjnych. Samorząd będzie zabiegał o dofinansowanie na ten cel.

Jak już pisaliśmy, byłaby to pierwsza tego typu cyfrowa mapa  w województwie, która zawierałaby  wszystkie elementy, które posiadają drogi, włącznie  z oznakowaniem poziomym i pionowym, kilometrażem, elementami uzbrojenia, mostami, wiaduktami wraz  z ich nośnością, a nawet stanem prawnym dróg i wiele innych.

Jakie mogą być z tego korzyści? Wymienialiśmy je we wcześniej, ale wymienia je również geoforum.pl: https://geoforum.pl/news/33864/powiat-opolski-chce-stworzyc-cyfrowa-ewidencje-drog

goeforum.jpeg