Bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego jest jednym z priorytetów pracy funkcjonariuszy ruchu drogowego. Realizując to zadanie, aby wyeliminować niebezpieczne sytuacje na drodze oraz ograniczyć liczbę wypadków drogowych z udziałem pieszych w najbliższy piatek, policjanci ruchu drogowego przeprowadzą wojewódzkie działania pn. "Bezpieczni piesi na przejściach"

Policyjna akcja ruszy już od godzin porannych i będzie kontynuowana do późnych godzin nocnych. W przypadku pieszych mundurowi będą sprawdzać m.in.

- czy przechodzą przez jezdnię w miejscach dozwolonych,

- czy pamiętają, że nawet na oznakowanym przejściu, nie mogą wchodzić na jezdnię wprost pod nadjeżdżający samochód,

- czy piesi nie wchodzą na drogę zza zaparkowanych pojazdów,

- czy osoby chodzące po zmroku poza obszarem zabudowanym noszą odblaski.

- czy przechodząc przez jezdnie nie korzystają w tym czasie z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych w sposób, który powoduje zaburzenie percepcji i obserwacji sytuacji na jezdni.

Pod lupę mundurowi wezmą również zachowania kierowców względem pieszych.  Policjanci zwrócą uwagę na to, czy kierowcy:

- ustępują pierwszeństwa pieszym na pasach,

- nie wyprzedzają bezpośrednio przed przejściami lub na nich

- nie omijają pojazdów które zatrzymały się w celu ustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu.

Jak wynika z policyjnych statystyk w większości przypadków piesi giną z winy innych użytkowników dróg. Wśród przyczyn wypadków należy wymienić:

- nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu,

- nieprawidłowe przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych,

- niedostosowanie prędkości,

- nieprawidłowe cofanie,

- nieprawidłowe omijanie,

- nieprawidłowe wyprzedzanie.

Należy również podkreślić, że zachowanie samych pieszych ma również duży wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Najczęstszymi wykroczeniami popełnianymi przez pieszych są:

- chodzenie niewłaściwą stroną jezdni,

- przechodzenie przez jezdnie w miejscach zabronionych,

- niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej,

- wbieganie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd,

- wchodzenie na jezdnię zza zaparkowanych samochodów bądź przeszkód.

Pamiętajmy, że pieszy, rowerzysta, motorowerzysta czy też motocyklista ma dużo mniej szansy w zderzeniu z samochodem. To właśnie ta niechroniona grupa uczestników ruchu drogowego odnosi najcięższe obrażenia.  Dlatego warto przestrzegać przepisów ruchu drogowego i kierować się zasadą ograniczonego zaufania ponieważ w wielu przypadkach to MY sami mamy wpływ na własne bezpieczeństwo.