Połowa roku to planowany termin zakończenia przebudowy mostu w Ozimku. Niewykluczone, że uda się to zrobić szybciej, być może do końca maja.

- Efektem przebudowy będzie nie tylko wzmocnienie konstrukcji mostu, ale także zwiększenie jego nośności - podkreśla Leonarda Płoszaj, wicestarosta opolski.
 
Do tej pory miał 30 ton nośności, po przebudowie będą to 42 tony. Tym samym most spełni obecne wymogi.
 
- Przebudowy obiektów mostowych są kosztowne, wartość tej, którą Powiat Opolski realizuje w Ozimku to ponad 3,2 mln zł. Ale na pokrycie połowy kosztów mamy dofinansowanie - zaznacza Henryk Lakwa, starosta opolski.
Powiat pozyskał je z subwencji Ministerstwa Infrastruktury.
 
Zakres prac przy tego typu inwestycjach jest bardzo szeroki. - Najważniejsze z nich to: wzmocnienie pomostu, wykonanie nowej izolacji, nowej nawierzchni jezdni, chodników i dylatacji* - mówi Piotr Rybczyński, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu.
_________________
*Dylatacja to termin techniczny i gdyby ktoś nie wiedział, a był bardzo ciekaw, są to celowo utworzone szczeliny w danej konstrukcji budowlanej, które mają zapobiegać powstawaniu nadmiernych naprężeń w tych konstrukcjach, w związku ze zmianami temperatury i obciążeniami eksploatacyjnymi.