Wprowadzenie do analizy technicznej na rynku Forex

Czym jest analiza techniczna na rynku Forex?

Umiejętność skutecznego przewidywania trendów to dla traderów Forex chleb powszedni. Jest ona szczególnie istotna w przypadku inwestowania w instrumenty finansowe, w tym pary walutowe. Żeby profesjonalnie prognozować ceny, musisz nauczyć się, jak korzystać z narzędzi do analizy technicznej.

Chcesz współpracować z Saxo Forex broker i zacząć inwestowanie w rynek walutowy? Jeśli tak, przyda Ci się znajomość metod analizy technicznej. Można ją zdefiniować jako krótkoterminową prognozę opłacalności decyzji inwestycyjnych (kupna / sprzedaży). Prognoza ta bazuje na wartości obrotu instrumentem, wielkości otwartych zleceń oraz wskaźników i oscylatorów technicznych.

Prognoza opłacalności to oczywiście jedna z najstarszych form analizowania rynku. Źródła podają, że podejmowali ją już japońscy handlarze w XVII wieku n.e., a dziś możemy korzystać z różnych usystematyzowanych metod.

Analiza techniczna - na jakiej podstawie?

Specjaliści od analizy technicznej na rynku Forex starają się przewidzieć zachowania instrumentów dzięki badaniu danych historycznych. Sprawdzanie, jak w przeszłości zachowywała się cena pozwala z dużą skutecznością przewidzieć przyszłe trendy wzrostowe i spadkowe, a także momenty zmiany trendu. Analiza techniczna prezentowana jest na wykresach, które pomagają traderom grającym na giełdzie Forex.

Czego nie uwzględnia analiza techniczna?

Chociaż analiza techniczna to ze wszech miar praktyczne narzędzie do prognozowania, ma swoje ograniczenia. Jak zresztą wszystkie pomoce do grania na giełdzie. Istotne znaczenie ma fakt, że analiza techniczna nie bierze pod uwagę kondycji rynku, publikowanych danych makroekonomicznych ani raportów finansowych. Udziela jednak cennych informacji o tym, czy warto już kupić wskazany instrument, czy raczej się wstrzymać albo nawet sprzedać.

Jak interpretować analizę techniczną?

Powinieneś przyjąć założenie, że wahania cen dla par walutowych i innych instrumentów nie są przypadkowe. Ważne są tu pojęcia trendów (+/-) oraz zrozumienie rządzących rynkiem wzorców. Twoim zadaniem jest dzięki analizie technicznej jak najszybsze rozpoznanie panującego trendu i podejmowanie działań inwestycyjnych zgodnych z jego kierunkiem. Ogólne zasady są dość czytelne i stanowią:

  1. Jeżeli trend jest wzrostowy, należy kupować
  2. Jeżeli trend jest spadkowy, należy sprzedawać
  3. Jeżeli trend jest boczny, należy czekać

Wykorzystując analizę techniczną, możesz zbadać zachowanie rynkowe ceny, wolumenu oraz liczby otwartych pozycji. To z kolei zaprowadzi Cię do określenia aktualnie panujących trendów i podjęcia właściwych decyzji kupna lub sprzedaży.