Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu odbyło się ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rekruci, zanim trafią do służby, odbędą przeszkolenie, dzięki któremu zdobędą potrzebną wiedzę i umiejętności. Szeregi komendy miejskiej w tym miesiącu zasiliło 9 mundurowych.

Dziś (17 września) w sali Komendy Miejskiej Policji w Opolu odbyło się uroczyste ślubowanie nowych funkcjonariuszy Policji. Ślubowanie odebrał Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski. Wobec wszystkich zgromadzonych głośno zabrzmiały wypowiadane z poczuciem odpowiedzialności słowa roty ślubowania: „Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…)”.

Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski w swoim wystąpieniu pogratulował policjantkom i policjantom podjęcia się wyzwania, jakim jest słuzba w Policji. Komendant w swoich słowach zwrócił też uwagę na fakt, że nie można dobrze wykonywać obowiązków policjanta bez zrozumienia i wsparcia ze strony bliskich, którego niewątpliwie policjant w słuzbie potrzebuje.

Nowi mundurowi po przeszkoleniu dołączą do swoich kolegów i koleżanek z komendy miejskiej, oraz wszystkich podległych komisariatów, by wesprzeć ich w realizacji zadań wypełniając rotę ślubowania.