Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Kolejni nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli rotę ślubowania wieńczącą zapewne kilkumiesięczne starania o spełnienie swoich marzeń związanych z wstąpieniem do Policji. Uroczystość z uwagi na pandemię, odbyła się w skromniejszej formie. Bez wręczenia legitymacji, udziału kadry kierowniczej komendy miejskiej, a także rodzin policjantów. Nie mniej jednak, to ważne wydarzenie na zawsze pozostanie w pamięci młodych ludzi, którzy od tego momentu noszą miano policjantów.

Uroczysta zbiórka z okazji ślubowania funkcjonariuszy odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu. Po złożeniu meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji wprowadzono poczet sztandarowy, po czym sześcioro policjantów, którzy pomyślnie przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego, wypowiedziało słowa roty za komendantem miejskim mł. insp. Rafałem Drozdowskim: „… ślubuję służyć wiernie narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia (…) pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom RP, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych (…) strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej (…)”.

W uroczystości udział wziął także Kapelan Komendy Miejskiej Policji ks. dr Waldemar Klinger. Duchowny nie ukrywał, że wielką radością jest dla niego to, że może dołączyć w takim szczególnym dniu również swoje gratulacje dla nowo wstępujących w szeregi Policji, funkcjonariuszy.

Niebawem policjanci rozpoczną kilkumiesięczny kurs, podczas którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności niezbędne w służbie. Młodych policjantów czeka intensywna nauka

Po ukończeniu szkolenia podstawowego policjanci rozpoczną służbę w komisariatach pierwszym i drugim w Opolu, oraz w komisariatach w Ozimku i Dobrzeniu.