Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

6 nowych policjantów ślubowało na sztandar. Komendant Miejski Policji w Opolu mł. insp. Rafał Drozdowski przywitał młodych adeptów, życząc im satysfakcji z pełnionej służby i sukcesów zawodowych. Teraz nowo przyjęci policjanci odbędą szkolenie podstawowe, po czym trafią do jednostek komendy miejskiej. Przypominamy, że dobór do służby w Policji w powiecie opolskim wciąż trwa.

W Komendzie Miejskiej Policji w Opolu, odbyło się ślubowanie nowych policjantów. Na uroczystości obecni byli Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Opolu i kapelan komendy ks. dr Waldemar Klinger. Mł. insp. Rafał Drozdowski – Komendant Miejski Policji w Opolu, złożył nowym funkcjonariuszom gratulacje i życzył sukcesów w przyszłej służbie.

Po odbyciu przeszkolenia podstawowego, nowi policjanci rozpoczną służbę w Komisariacie Policji w Dobrzeniu, Ozimku i jednostkach Policji w Opolu.

Przypominamy, że nabór do opolskiej policji cały czas trwa. Dokumenty można całodobowo składać w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.

Poniżej kilka kroków od których należy rozpocząć proces rekrutacji:

Krok pierwszy - przeczytaj, jakie są podstawowe warunki i wymagane dokumenty;

Krok drugi - pobierz, wydrukuj i wypełni kwestionariusz A i B.

Krok trzeci - napisz podanie, skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu;

Krok czwarty - sporządź ksero dowodu osobistego, dokumentu potwierdzającego minimum wykształcenie średnie, a dla mężczyzn dodatkowo książeczki wojskowej (str.2,3,6 i 9);

Krok piąty - komplet wymaganych dokumentów możesz wysłać lub złożyć osobiście w Komendzie Miejskiej Policji w Opolu.

To wszystko!

Służba w Policji jest dla osób, które chcą robić w życiu coś pożytecznego, czuć wyjątkowość swojej profesji i mieć stałość zatrudnienia. Oferujemy ciekawą i satysfakcjonującą pracę oraz stabilne zatrudnienie. Dodatkowo zapewniamy wysoki poziom nauczania i zaplecza dydaktycznego w szkołach policyjnych, możliwość doskonalenia zawodowego, kształcenia się i awansowania zarówno w stopniu jak i na stanowisku.

Jako policjant, masz również prawo do otrzymywania dodatkowych świadczeń, takich jak: dopłata do wypoczynku, zwrot kosztów dojazdu, ekwiwalent za umundurowanie, nagrody roczne i motywacyjne, mieszkanie służbowe lub równoważnik za jego brak. To także skrócony staż służby do uzyskania świadczeń emerytalnych (25 lat służby).

Przed rozpoczęciem służby, nowo przyjęci policjanci kierowani są na kurs podstawowy. Już wówczas otrzymują wynagrodzenie, które po podwyżkach wynosi około 2 800 złotych netto. Po odbytym szkoleniu, zarobki policjantów przekraczają średnio 3 800 złotych. Kolejne awanse w służbie wiążą się ze wzrostem wynagrodzenia.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii;

 • który nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

 • korzystający z pełni praw publicznych;

 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;

 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,

 • podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować;

 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

 • ślubowanie policjantów KMP w Opolu
 • ślubowanie policjantów KMP w Opolu
 • Ślubowanie policjantów KMP w Opolu
 • ślubowanie policjantów KMP w Opolu
 • Ślubowanie policjantów KMP w Opolu
 • Ślubowanie policjantów KMP w Opolu