Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie „Horyzont” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Promocji Zdrowia i Profilaktyki „HOPP” zapraszają na wydarzenie ROUND TABLE – OKRĄGŁY STÓŁ. Celem spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących profilaktyki przemocy seksualnej oraz znalezienie wspólnych praktyk, a także narzędzi służących ochronie dzieci przed tym zjawiskiem. Spotkanie odbędzie się w dniu 13 listopada 2019 r. o godz. 19.30 w Świetlicy Środowiskowej OAZA.