W dniu 21 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w Teatrze Eko Studio w Opolu przy ul. Armii Krajowej 4 odbędzie się VII Opolski festiwal Spektakli Profilaktycznych. Organizatorem ww. przedsięwzięcia jest Fundacja Pomocy Dzieciom i Rodzinie Horyzont w Opolu podmiot wyłoniony w ramach otwartego konkursu ofert. Festiwal ma za zadanie zainspirować młodych ludzi wspólnie z nauczycielami/wychowawcami do pracy na twórczym zaangażowaniu dzieci i młodzieży w przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniem. Ma również na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od wszelkich uzależnień, przemocy i agresji, wypracowywanie, rozwijanie postaw asertywnych, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach życiowych oraz dokonywania świadomych wyborów. Festiwal jest podsumowaniem działań profilaktycznych w Mieście Opolu. W ciągu roku dzieci biorą udział w różnych oddziaływaniach profilaktycznych w szkołach, placówkach. dzięki udziałowi w tym zadaniu same mogą tworzyć scenariusze, a po przez teatr opowiedzieć historie nie jednokrotnie inspirowane własnym trudnym życiem.

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu Miasta Opola.