Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach matematyczno-polonistycznych, przygotowujących do tegorocznego egzaminu zewnętrznego!

W zajęciach edukacyjnych z języka polskiego i matematyki, organizowanych w ramach projektu CARPE DIEM, mogą wziąć udział uczniowie klas VIII szkół podstawowych miasta Opola.

Warsztaty, prowadzone przez doświadczonych nauczycieli posiadających uprawnienia egzaminatorów OKE, będą się odbywać w trzech opolskich liceach ogólnokształcących: PLO nr I (ul. Licealna 3), PLO nr VIII (ul. Ozimska 48) oraz PLO nr IX (ul. Oleska 68).

Terminy zajęć: 15 i 30 listopada 2019, 7 i 14 grudnia 2019, 11 i 25 stycznia 2020, 8 i 29 lutego 2020, 14 i 28 marca 2020 oraz 4 kwietnia 2020 (sobotnie przedpołudnia).

Aby wziąć udział w warsztatach, wystarczy zgłosić taką chęć w sekretariacie swojej szkoły.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorami projektu są Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola i Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu.