Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Konferencja ,,Bezpieczny i świadomy senior"

W dniu 8 października 2019r. w sali im. Karola Musioła odbyła się konferencja edukacyjno – informacyjna pn. ,,Bezpieczny i świadomy senior”.

W panelu ww. konferencji udział wzięli:

  • Pani Dorota Rutkowska – Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, która przedstawiła następujący wykład: „Polityka seniorialna w mieście Opolu”;
  • asp. szt. Maciej Kędra, Ekspert Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, który przedstawił „Działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Opolu w zakresie realizacji programu „Świadomy i Bezpieczny Senior”;
  • Sławomir Kusz, Narodowy Bank Polski Oddział w Opolu, który przedstawił wykład pn. „Bezpieczeństwo finansowe seniora – bezpieczne korzystanie z usług bankowych”;
  • Pan Marek Trejda – Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu, który opowiedział o „Rodzaj podejmowanych działań przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Opolu w zakresie poradnictwa i pomocy prawnej udzielanego w ramach podejmowanych interwencji” ;
  • Pani Grażyna Wertel, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu przedstawiła założenia programu „Zdrowi, aktywni i bezpieczni” – Pani Grażyna Wertel, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu;
  • Pani Edyta Solarska – Halaba, Kierownik Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień” w Opolu, która opowiedziała o współpracy Policji z środowiskiem seniorialnym w obszarze bezpieczeństwa na terenie miasta Opola”.