Urząd Miasta Opola w partnerstwie z Państwową Medyczną Wyższą Szkołą Zawodową w Opolu, Gminą Brzeg, Gmina Głogówek oraz Starostwem Nyskim rozpoczyna realizację kampanii świadomościowej W RYTMIE RÓWNOŚCI.

Kampania jest realizowana w ramach projektu pn. „Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu – etap II”. Celem kampanii jest wzrost świadomości społecznej na temat włączenia społecznego tj. promocji społeczeństwa obywatelskiego i partycypacji społecznej.

Podnoszenie wiedzy nt. problematyki osób zagrożonych wykluczeniem społecznym między innymi osób starszych, osób z niepełnosprawnością, ubogich, bezrobotnych oraz zagrożonych patologiami.

W trakcie realizacji kampanii zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w bezpłatnych spotkaniach informacyjnych oraz warsztatach, podczas których uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób radzić sobie z wykluczeniem, gdzie można zgłosić swoje problemy jak aktywnie angażować się w działalność społeczną. Dla wszystkich uczestników przewidziane zostały materiały edukacyjne i promocyjne.

W informatorze aktywnego mieszkańca znajdą Państwo informacje o zaangażowaniu partnerów i formach wsparcia dla osób narażonych na wykluczenie m.in. poprzez partycypację i aktywizację społeczności lokalnych, informacje między innymi o: organizacjach pozarządowych, radach dzielnic, wolontariacie, budżetach partycypacyjnych, inicjatywie lokalnej oraz inicjatywie uchwałodawczej.

Spotkania i warsztaty dla mieszkańców:

  • 18 września 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Równouprawnienie w zatrudnieniu.
  • 26 września 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Ekonomia społeczna jako forma aktywizacji zawodowej osób wykluczonych społecznie.
  • 2 października 2019, godz. 16.00 do 18.00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Wolontariat – jak działać na rzecz innych zgodnie z prawem.
  • 4 października 2019, godz. 16:00 do 18.00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej – aktywizacja osób z niepełnosprawnością.
  • 10 października 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat: Miasto otwarte na cudzoziemców.
  • 21 października 2019, godz. 16:00 do 18:00, siedziba Centrum Dialogu Obywatelskiego, Damrota 1, temat : Prawa konsumenta, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych.

17 października 2019:

Debata publiczna pn. Silne społeczeństwo obywatelskie – różnorodne społeczeństwo obywatelskie” oraz warsztaty w dwóch grupach tematycznych, organizowana w Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem (w całości tłumaczona na język migowy).

W trakcie debaty będziemy rozmawiać o efektywnych rozwiązaniach dotyczących aktywizacji społecznej. Będą to przykłady projektów , inicjatyw , programów. Skupimy się na zagadnieniach związanych z prawami obywatelskimi, równością płci, aktywizacją osób z niepełnosprawnością oraz osób w wieku senioralnym.

Poruszona zostanie tematyka budżetów obywatelskich/partycypacyjnych, inicjatyw lokalnych i uchwałodawczych, rad dzielnic, organizacji pozarządowych i wolontariatu.

Wśród uczestników debaty przedstawiciele między innymi:

Stowarzyszenie Kongres Kobiet
WRZOS – Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych
BORIS – Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych
Opolska Rada Działalności Pożytku Publicznego
Centrum Informacyjno – Edukacyjne Senior w Opolu
Rada Miasta Opola oraz Rady Dzielnic

Po debacie zapraszamy do części warsztatowej:

  • Aktywne formy partycypacji społecznej – Prowadzący: Zbigniew Wejcman z BORIS.
  • Aktywny senior to zdrowy senior – jak angażować osoby starsze do aktywności społecznej. Prowadzący: Małgorzata Jarosz – Basztabin z Centrum „Senior”.

Kontakt w sprawie kampanii:
Centrum Dialogu Obywatelskiego, ul. Damrota 1 Opole,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 77 44 61 566