wykaz

KOMUNIKAT

Spisy wyborców w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Opola (zarządzonych w dniach od 18 do 28 października 2019 r.), zostały sporządzone w formie dokumentu elektronicznego oraz udostępnione w celu sprawdzenia do dnia 14 października 2019 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich – Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (wejście od strony parkingu) w pokoju 6 i/lub 5.

Każdy wyborca zamieszkujący w Opolu oraz wpisany do stałego rejestru wyborców może do tego dnia sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

 

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Miasta Opola