pisanie, warsztaty, książka, nauka, szkoła

Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Opolu zaprasza szkoły ponadpodstawowe do wzięcia udziału w szkoleniach oraz warsztatach z tematyki HIV/AIDS.

Zadanie realizowane jest w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020.

Zajęcia na przełomie października – grudnia br. będzie prowadziła Pani Monika Witkowska – Kubas – certyfikowana terapeutka uzależnień, HIV, AIDS. Każda szkoła typuje jedną klasę w której odbędą się zajęcia.

Celem działań jest podniesienie wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS

Oprósz szkoleń oraz warsztatów zostanie przeprowadzony również konkurs na logo i hasło.

Na zwycięzców najciekawszych prac czekają nagrody.

Regulamin konkursu i hasło w załączeniu.

Zadanie finansowane będzie ze środków budżetu Miasta Opola.