Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

Prezydent Miasta Opola informuje, że został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na wyłonienie operatora projektu w 2019 r. (regranting) z zakresu wsparcia działalności organizacji pozarządowych.

Wyniki w załączniku.