W 2018 roku po raz kolejny opracowany został Raport Gminy przedstawiający aktualną problematykę narkotyków i narkomanii występującą na terenie miasta Opola. W raporcie zostały poddane analizie wszystkie aktualnie dostępne dane na temat problemu narkotyków i narkomanii na poziomie lokalnym za rok 2018. Omówiono w nim aktualną sytuację epidemiologiczną i związane z nią problemy, reakcje instytucji i organizacji pozarządowych w tym obszarze, a także kontekst społeczno – kulturowy w jakim się ona rozwija.
W wyniku analizy uzyskano obraz rozmiaru i charakteru problemu oraz jego dynamikę poprzez śledzenie trendów. W trakcie opracowania raportu posiłkowano się zgromadzonymi danymi statystycznymi ze źródeł lokalnych i centralnych oraz danymi ilościowymi i jakościowymi uzyskanymi w drodze realizacji zaplanowanych wcześniej: szkolnych badań ankietowych (1000 ankiet, do analizy włączono 989 przypadków), 100 wywiadów skategoryzowanych z młodzieżą akademicką, 40 wywiadów z okazjonalnymi użytkownikami narkotyków, 5 wywiadów skategoryzowanych z przedstawicielami instytucji. Powyższe zadanie pn. „Monitorowanie zjawiska narkotyków i narkomanii na terenie gminy Opole” realizowało Stowarzyszenie Pracownia Rozwoju Osobistego (Opole, Plac Oleandrów 8).

Raport Gminny 2018 w załączeniu.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.