Najpopularniejsze wiadomości i informacje dla miasta Opole

projekt, przestrzeń, znak

Uprzejmie informujemy, że Miasto Opole po raz kolejny przystąpiło do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

Od 13 marca br. osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, uczące się m.in. w szkole wyższej, mogą składać wnioski o dofinansowanie kosztów edukacji w ramach zadania pn. „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” – Moduł II. Środki na ten cel pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Propozycja adresowana jest do osób pobierających naukę:

  • w szkole policealnej,
  • w kolegium,
  • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Dofinansowanie może obejmować czesne, zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych, koszt dojazdu na zajęcia.

Wnioski o dofinansowanie Modułu II można składać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Opola, przy ul. Budowlanych 4 (pokój numer 7), tel. 77 44 35 777:

  • od 13.03.2019 r. do 30.03.2019 r. (dot. roku akademickiego 2018/2019)
  • od 9.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (dot. roku akademickiego 2019/2020).

Druk wniosku jest dostępny na stronie www.opole.pl / sprawy osób niepełnosprawnych.

Treść programu oraz Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2019 roku zamieszczone są na stronie www.pfron.pl

Jednocześnie informujemy, że wnioski o dofinansowanie zadań w ramach Modułu I będą przyjmowane od 15 kwietnia do 30 sierpnia 2019 r.


Dodaj komentarz
Komentarze nie odnoszące się bezpośrednio do treści artykułu, obraźliwe, nieprawdziwe oraz niezgodne z prawem, reklamowe publikowane bez zgody wydawcy mogą zostać usunięte przez administrację. Komentarz osoby niezalogowanej, który zawiera link/i jest zatwierdzany ręcznie przez administrację.