Nowa przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miasta Opola wybrana
W sali im. Karola Musioła w Ratuszu odbyła się ważna sesja Młodzieżowej Rady Miasta, podczas której wybrano nową przewodniczącą. Aleksandra Góźdź, uczennica PLO nr V, została wybrana na tę zaszczytną funkcję. To wydarzenie jest istotnym krokiem w kształtowaniu postaw obywatelskich wśród młodzieży.
  1. V sesja Młodzieżowej Rady Miasta miała miejsce 17 czerwca.
  2. Nową przewodniczącą została Aleksandra Góźdź.
  3. Kadencja rady trwa 2 lata.
  4. Rada działa na rzecz integracji i współpracy młodzieży.

Młodzieżowa Rada Miasta pełni rolę reprezentacyjną dla młodych mieszkańców, promując wartości demokratyczne i partycypację w procesach samorządowych. Kadencja członków rady trwa dwa lata, a ich wybory są kluczowym elementem demokratycznego zaangażowania młodzieży.

Przewodniczącą rady została Aleksandra Góźdź, uczennica PLO nr V. Jej wybór na to stanowisko jest dowodem zaufania, jakim obdarzyli ją jej rówieśnicy. Organizacja sesji w tak prestiżowym miejscu, jak sala im. Karola Musioła w Ratuszu, podkreśla znaczenie tego wydarzenia.

Młodzieżowa Rada Miasta działa na rzecz integracji i współpracy różnych środowisk młodzieżowych. Jej celem jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności obywatelskiej wśród młodych ludzi oraz promowanie idei równego traktowania, otwartości i wzajemnego szacunku.

Rada wdraża młodzież w mechanizmy działania struktur samorządowych, co jest kluczowe dla budowania świadomego i zaangażowanego społeczeństwa. Poprzez swoje działania, rada stara się także promować wartości demokratyczne oraz aktywne uczestnictwo młodzieży w procesach demokratycznych.

Profil Młodzieżowej Rady Miasta jest dostępny na Facebooku, gdzie można śledzić bieżące działania i inicjatywy podejmowane przez młodych mieszkańców.


Według informacji z: Urząd Miasta w Opolu