KWP Opole: Wzruszające przedświąteczne spotkanie z rodzinami poległych policjantów
W okresie przedświątecznym, w atmosferze zadumy i pamięci, Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Magdalena Nguyen-Fudala wraz z zastępcą odbyli spotkanie z wdowami i dziećmi po poległych policjantach, podkreślając solidarność i wsparcie społeczności policyjnej. Spotkanie to było okazją do wyrażenia wzajemnych życzeń i przypomnienia o nieustającym wsparciu, jakie oferuje Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.
  1. Spotkanie z wdowami i sierotami w okresie wielkanocnym zorganizowane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu i jej zastępcę.
  2. Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach wspiera ponad 200 rodzin w całej Polsce, oferując pomoc materialną i finansową.
  3. Działalność Fundacji obejmuje również zapewnianie edukacji na temat roli i historii Policji.
  4. Wsparcie dla rodzin poległych policjantów finansowane jest dzięki hojności darczyńców i przekazywaniu 1,5% podatku.

W opolskiej komendzie policji odbyło się wzruszające spotkanie, które zgromadziło rodziny poległych w służbie funkcjonariuszy. Inicjatywa ta, organizowana przed nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi, miała na celu nie tylko złożenie świątecznych życzeń, ale także przypomnienie o ciągłej pamięci i wdzięczności wobec tych, którzy oddali życie w służbie społeczeństwu.

Fundacja, która od 1997 roku stoi na straży dobrobytu rodzin poległych policjantów, jest istotnym filarem wsparcia. Dzięki jej działalności, wdowy i sieroty mają dostęp do niezbędnej pomocy materialnej i finansowej, co często jest kluczowe w przezwyciężeniu życiowych trudności. Nieocenione są także stypendia i dofinansowania obozów, które Fundacja przyznaje dzieciom i młodzieży.

Podczas spotkania, insp. Magdalena Nguyen-Fudala podkreśliła, że „policjanci nie zapominają o swoich kolegach, a ich rodziny mogą liczyć na pomoc i wsparcie”. To przesłanie jest wyrazem głębokiej solidarności i wspólnoty, która łączy funkcjonariuszy Policji z rodzinami tych, którzy nie wrócili do domu.

Zakończenie roku kalendarzowego jest zawsze momentem refleksji i zadumy, ale jednocześnie przypomina o sile wspólnoty i gotowości do niesienia pomocy tym, którzy tego najbardziej potrzebują. Działalność Fundacji oraz inicjatywy takie jak przedświąteczne spotkanie pokazują, że pamięć i wsparcie dla rodzin poległych funkcjonariuszy są nieustające.


Na podst. KWP Opole