Wicestarosta z Powiatu Opole wyróżniona przez Polski Związek Wędkarski
W naszej społeczności lokalnej, gdzie tradycje i wsparcie między różnymi organizacjami kwitną z każdym dniem, ważne jest, aby doceniać te momenty, kiedy współpraca przynosi wyjątkowe owoce. Tym razem okazją do świętowania stało się spotkanie organizowane przez Polski Związek Wędkarski, które zaowocowało nie tylko podsumowaniem dotychczasowych sukcesów, ale także uhonorowaniem jednej z kluczowych postaci naszego samorządu - wicestarosty Leonardy Płoszaj.
  1. Spotkanie Polskiego Związku Wędkarskiego z udziałem wicestarosty Leonardy Płoszaj.
  2. Omówienie współpracy z samorządami i planów na przyszłość.
  3. Uroczyste obchody 70-lecia istnienia Okręgu PZW w Opolu.
  4. Wyróżnienie wicestarosty za wieloletnie wsparcie dla Polskiego Związku Wędkarskiego.

Wicestarosta Leonarda Płoszaj, znana ze swojego zaangażowania w sprawy lokalne i wsparcie dla różnorodnych organizacji, została wyróżniona podczas wydarzenia organizowanego przez Polski Związek Wędkarski. Spotkanie to zgromadziło szerokie grono przedstawicieli Kół PZW, w tym delegatów, prezesów, skarbników oraz sekretarzy z rejonów Stobrawa, Widawa oraz Odra Północ. Była to wyjątkowa okazja, aby podziękować za dotychczasową współpracę oraz nakreślić plany na przyszłość.

Wśród omawianych tematów znalazły się nie tylko bieżące sprawy związane z ochroną przyrody i promocją wędkarstwa, ale także uroczyste obchody 70-lecia istnienia Okręgu PZW w Opolu. To wydarzenie podkreśliło długą historię i pasję, jaką lokalni wędkarze wkładają w swoje hobby. Wicestarosta Płoszaj, za swoje wieloletnie wsparcie dla Polskiego Związku Wędkarskiego, otrzymała specjalne wyróżnienie, co stanowi dowód uznania dla jej zaangażowania w lokalną społeczność i przyrodę.

Współpraca między samorządami a organizacjami takimi jak PZW jest kluczowa dla rozwoju lokalnych społeczności i ochrony naturalnego środowiska. Takie wydarzenia, jak to zorganizowane przez Polski Związek Wędkarski, stanowią doskonałą okazję do świętowania sukcesów i planowania przyszłych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i dbałości o przyrodę, która jest naszym wspólnym dobrem.


Źródło: Powiat Opole