Powiat Opolski wspiera kulturę i sport. Rusza konkurs na dofinansowanie projektów!
Chcesz mieć realny wpływ na rozwój kultury i sportu w naszym powiecie? Zobacz, jak możesz to zrobić i stać się częścią lokalnej zmiany!
  • Nowa inicjatywa Powiatu Opolskiego skierowana do organizacji i podmiotów.
  • Ogłoszono konkurs na projekty z dziedziny kultury i aktywności fizycznej.
  • Dofinansowanie wynosi aż 80 tysięcy złotych.
  • Ważne daty i kryteria oceny projektów.

Powiat Opolski ponownie otwiera swoje drzwi dla twórców i aktywistów, uruchamiając konkurs, który ma na celu wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych. Inwestycja ta to nie tylko finansowe wsparcie, ale przede wszystkim szansa na realizację pasji i zaangażowanie społeczności w budowanie wspólnego dziedzictwa.

"Ogłosiliśmy konkurs na dofinansowanie projektów związanych z kulturą, sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego oraz promocją aktywności fizycznej. Z puli 80 tysięcy złotych, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty mogą uzyskać wsparcie finansowe dla swoich projektów" - mówi starosta Henryk Lakwa.

Jak zostać częścią tej zmiany?

Proces aplikacyjny jest prosty i przejrzysty - pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza, który znajdziecie na oficjalnej stronie internetowej Powiatu Opolskiego. Aplikacje można składać do 1 marca 2024 roku, osobiście lub pocztą. Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów są jasno określone, co ułatwi przygotowanie kompletnej aplikacji.

Klucz do sukcesu

Kryteria oceny są jasno określone. Oceniane będą znaczenie projektu dla lokalnej społeczności, kwalifikacje realizatorów oraz ich zaangażowanie finansowe i osobiste. "Ważne jest dla nas zaangażowanie organizatorów i udział mieszkańców" - wyjaśnia starosta.

Co czeka na zwycięzców?

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na oficjalnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Opolskiego. "Wszystkie złożone projekty zostaną dokładnie przeanalizowane. Cieszymy się, że udało nam się wznowić konkurs" - podkreśla zastępca naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Anna Mikołaszewska.

Projekt ten jest okazją do wykazania się kreatywnością i zaangażowaniem w życie lokalnej społeczności. Przedstawione inicjatywy mogą realnie wpłynąć na rozwój kultury i sportu w powiecie, tworząc przestrzeń dla talentów, pasji i wspólnych działań. Nie przegapcie tej szansy na bycie częścią pozytywnej zmiany w naszym powiecie!


Według informacji z: Powiat Opole